Wandelexcursie over de Makkumer Noardwaard

MAKKUM - Voor de IJsselmeerkust ligt het eiland de Makkumer Noardwaard. Dit bijzondere natuurgebied kenmerkt zich door haar grote vogelrijkdom, witte stranden en uitgestrekte rietlanden.

Natuurwaarden waarop It Fryske Gea trots is en waarmee ze voorzichtig omgaat. Dit gebied is normaliter dan ook gesloten voor publiek. Op woensdag 11 oktober van 14.00 tot 16.00 uur is het mogelijk het eiland te bezoeken onder begeleiding van Lydia Barkema, een enthousiaste gids van It Fryske Gea. Tijdens de ongeveer 2 uren durende wandelexcursie is er aandacht voor de schelpenbanken, schraalgrasland en het wilgenbos vol zangvogels. Laarzen, een goede conditie en een verrekijker zijn hierbij onmisbaar. Interesse? Aanmelden, is verplicht en kan tot dinsdag 10 oktober om 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0512 - 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,-. Historie De kenmerkende natuurwaarden van dit gebied zijn niet altijd zo geweest. Pas na het jaar 1933 zijn deze ontwikkeld. Vóór die tijd lagen voor de kust wel al één of meer eilanden, maar na een stormvloed in 1776 bleef hier vrijwel niets van over. Na 1932, toen de Afsluitdijk was aangelegd, veranderde de situatie drastisch. Het zoute water werd zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand werd verlaagd waardoor de zandbanken permanent droog kwamen te liggen. Dit zorgde voor een ander natuurklimaat, waardoor de plantengroei geleidelijk op gang kwam, terwijl diverse vogelsoorten hier een prachtige nieuwe broedplek vonden. De laatste jaren zijn op de Makkumer Noardwaard dan ook meer dan 220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en grote karekiet, maar ook typische bosvogels als grote bonte specht en havik.