Aanloop verkiezingen | Groenlinks: duurzame energie

Bolsward - Het Bolswards Nieuwsblad telt af naar de herindelingsverkiezingen in november. In de weken op weg naar die datum laat het Bolswards Nieuwsblad de lijsttrekkers van de negen partijen aan de hand van tien vragen aan het woord. Deze week Angeline Kerver, fractievoorzitter van GroenLinks. 

1. Welk thema wilt u als lijsttrekker het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen? De klimaatverandering en de enorme impact die dat heeft op ons leven: bijvoorbeeld de overgang naar duurzame energie. Dat verdraagt geen uitstel meer. 2. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat? De herindeling. De uitbreiding met de vijftien dorpen uit Littenseradiel is positief opgepakt. Maar we kunnen niet achteroverleunen en denken dat alles nu klaar is. 3. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Sneek enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand? De eerste raadsperiode is er geïnvesteerd in dorpsbelangen, dorpencoördinatoren, dorpsvisies, leefbaarheid platteland. Daar hebben de dorpen volop aan meegewerkt en de stadswijken met hun wijkvisies. Pas de laatste jaren komen Sneek en Bolsward als grote stadskernen meer in beeld. 4. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in Súdwest-Fryslân inzake het vooraf en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad? Het blijft altijd goed opletten, dualisme heeft zo zijn eigen dynamiek, vooral vlak voor de verkiezingen. Het systeem voor de raad om op een goede manier controle uit te oefenen is de laatste jaren langzaamaan gegroeid naar hoe ook GroenLinks het wil. Het gaat erom dat de hele raad kritisch en alert is en blijft en niet alles voor zoete koek slikt. 5. Wat is er opvallend aan de kandidatenlijst van GroenLinks voor de komende herindelingsverkiezingen? We hebben een prachtige verdeling tussen jong en oud(er); een afwisseling van veel ervaring en nieuw enthousiasme. Kandidaten uit Sneek en uit de andere woonkernen, inclusief de kandidaten uit Littenseradiel. We zijn heel blij dat we nieuwe mensen hebben gevonden die zich voor de idealen van GroenLinks willen inzetten. 6. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van GroenLinks een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu? Het allermooist is wanneer die twee samenvallen. Bijvoorbeeld bij wonen: duurzaamheid en energieneutraal zijn dan voorwaarden. Ook is er een grote toekomst voor bedrijven die werkzaam zijn in de ‘groene’ economie. GroenLinks zet nog steeds vraagtekens bij ongebreidelde economische groei, waarbij het geld voor de mens gaat. 7. In welke opzichten is Súdwest-Fryslân een krimpgebied? En in welke opzichten niet? De inwonersaantallen gaan teruglopen, nu al in ons buitengebied. De grote uitdaging is de goede sociale voorzieningen overeind te houden en de leefbaarheid in de dorpen en kernen. GroenLinks kiest voor de vele kleinschalige initiatieven en tegen kostbare prestigeprojecten. 8. Wat gaat er door de toevoeging van delen van Littenseradiel aan het beleid Súdwest-Fryslân veranderen? En aan het imago van Súdwest-Fryslân? Imago betekent voor ons: kwaliteit van bestuur en goed contact met bewoners. In Littenseradiel was er een heel direct contact tussen de bevolking en de bestuurders. Als we daarvan leren, zal ons imago gaat er alleen maar op vooruitgaan!, aldus GroenLinks! 9. Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in Súdwest-Fryslân teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee? Dat valt wel mee. Wel wordt er veel werk verzet, ook door raadsleden, achter de schermen. Werkbezoeken, dossiers kennen, contacten leggen en onderhouden, deskundigen inschakelen. Dat wordt wel eens vergeten. 10. Op welke drie thema’s hoopt GroenLinks behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode? En waarom kiest u voor deze drie thema’s? Een andere manier van omgang met onze burgers. GroenLinks vindt dat de burgers vanaf het begin van een plan/project moeten kunnen meepraten. Een goede inrichting van ons buitengebied. Kleinschaligheid, groene buffers, behoud van de veengebieden, fietspaden, stimuleren biologische en kleinschalige landbouw en biodiversiteit. En goede (sociale) voorzieningen. Iedereen moet kunnen meedoen, ook als dat voor iemand soms moeilijk is. GroenLinks is daarom een groot voorstander van ruime experimenten met inkomen en uitkeringen.