Drie medewerkers Marne college moeten door 'onregelmatigheden' thuisblijven

BOLSWARD - Drie medewerkers van het Marne college zijn wegens 'onregelmatigheden' al een paar dagen niet welkom op hun werk. 

Joanneke Wiersma, woordvoerder van CVO Zuid-West Fryslân, de scholenkoepel waar het Marne college onder valt, verzekert dat er absoluut geen leerlingen bij betrokken zijn. Dat is ook meteen de reden waarom de school terughoudend is in de informatie die het verschaft. ,,Wij moeten goed werkgeverschap tonen", voert Wiersma als reden op. De angst voor speculaties neemt de scholenkoepel daarbij noodgedwongen op de koop toe. ,,Het is belangrijk dat we zorgvuldig te werk gaan." Op dit moment wordt onderzoek verricht. Ook in de informatievoorziening daaromtrent, blijft CVO Zuid-West Fryslân voorzichtig: Wiersma wil niet zeggen of het om een in- of extern onderzoek gaat en ook over de duur kan ze geen uitspraken doen. ,,Dat hangt ook van de uitkomsten af. Mogelijk moeten op basis daarvan verdere stappen gezet worden." ,,Het leerproces van de leerlingen zal hier op geen enkele manier hinder van ondervinden", benadrukt Wiersma tot slot.