Kunstproject 'Doekje Open' in deel van Littenseradiel

WOMMELS - Basisschoolleerlingen in de gemeente Súdwest-Fryslân hebben begin dit jaar kunstwerken gemaakt over hun omgeving; het dorp of de stad waarin ze opgroeien.

Zo kreeg elk dorp en iedere stad zijn eigen open doek dat gemaakt is door leerlingen van een basisschool. Het is de bedoeling dat de doeken worden ophangen op een school of, in het geval deze niet aanwezig is, op een dorpshuis of op een andere plek in het dorp. De doeken, stuk voor stuk kunstwerken, blijven hangen tot en met 2018. Het project Doekje Open is namelijk onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018. Ook de basisscholen van de gemeente Littenseradiel die per 1 januari 2018 bij gemeente Súdwest-Fryslân komen, hebben meegedaan. Die scholen en dorpen hebben 10 oktober hun eigen ‘Doekje Open’ gekregen. Zo nam de directeur van CBS It Funamint in Wommels een doek in ontvangst van Joke Visser. Beleidsambtenaar Kunst en cultuur van de gemeente.