Lidl-plannen in volgende fase

BOLSWARD -  De komst van een Lidl naar Bolsward is weer een stapje dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft ‘planologisch ingestemd’ met het voorstel van de vestiging van de Duitse supermarkt aan de Snekerstraat.

Het is een volgende stap in het besluitvormingsproces, maar hiermee is het plan nog niet definitief. Op 31 oktober volgt een commissievergadering en twee weken later -14 november- beslist de gemeenteraad over het idee.
Mocht daar groen licht komen, dan wordt de formele uitgebreide procedure opgestart. Ook dan ligt het plan eerst zes weken ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen. De zienswijzen worden daarna beantwoord in een reactienota. Die nota gaat weer terug naar het college, die daarna een beslissing neemt. Na dit besluit is er voor belanghebbenden eveneens zes weken de tijd om beroep in te stellen. Voorontwerpplan Het voorontwerpplan was deze zomer al in te zien. De gemeente ontving daarop zeven reacties. In een reactienota beantwoordt Súdwest de vragen en zorgen van omwonenden en belanghebbenden. Die zorgen spitsen zich met name toe op verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en de noodzaak van een vierde supermarkt in Bolsward. Toenemende verkeersdrukte Het item over de toenemende verkeersdrukte komt in de meeste bezwaren naar voren. Het college heeft daarvoor de huidige verkeersdruk en de toekomstige verkeersdruk van de Lidl getoetst aan de hand van een dynamisch verkeersmodel. Hieruit blijkt dat er geen grote problemen ontstaan. Verder houden b. en w. rekening met de zelfredzaamheid van de weggebruikers, getuige hun aanvullende reactie: ‘Daar waar verschillende verkeersstromen bij elkaar komen zullen weggebruikers juist vaak alerter en voorzichtiger zijn. De gemeente blijft dit monitoren’, zo valt te lezen. De parkeerplaatsproblematiek is volgens het college relatief simpel op te lossen: de voormalige CAB-kantine -deze wordt gesloopt- biedt ruimte voor auto’s. Ook is het parkeerterrein naast de voormalige Garage De Jong -de plek waar de Lidl komt- openbaar en vrij toegankelijk. Daarmee countert b. en w. direct de grootste zorgen die Snackbar De Tramhalte uitte. De onderneming vreesde voor verlies aan parkeerplekken, maar die vrees is volgens de gemeente niet terecht. Bezwaren Jumbo en Aldi Bezwaren kwamen er ook van de Jumbo en de Aldi. Laatstgenoemde vindt het plan strijdig met het detailhandelsbeleid en ziet de ontwikkeling als ‘ongewenst’. De Jumbo deelt deze zorgen en voegt daar aan toe dat er volgens hen geen behoefte is aan een vierde supermarkt, mede door ‘afvlakkende bevolkingsgroei en afnemende uitgaven in fysieke winkels’. De Jumbo gaat zelfs nog een stap verder: in hun bezwaar valt te lezen dat ze de forse investeringen in hun winkel niet hadden gedaan als het had geweten dat de gemeente zou afwijken van de Detailhandelsvisie. In die visie is op de plaats aan de Snekerstraat geen ruimte ingetekend voor de komst van een supermarkt. Volgens b. en w. past de locatie aan de Snekerstraat 9A wel binnen de aangegeven supermarktlocatie. ‘De locatie is, net als de bestaande supermarkten, gunstig gelegen op loopafstand van het centrum. Daarnaast is een goede en veilige verbinding voor bezoekers met de binnenstad te realiseren. Het verzoek om op deze locatie een supermarkt te vestigen past dan ook binnen het nu geldende detailhandelsbeleid’, is de reactie.