50 jaar De Tsjerne: een terugblik van toen naar nu

EASTEREIN - Sieta Tessemaker is bestuurslid van de Tsjerne, Enno Bruinsma was betrokken bij de oprichting ervan. Onlangs vierden jong en oud het vijftigjarig bestaan van de jeugdsoos in Easterein.

Moeiteloos lepelt Bruinsma het verhaal over het ontstaan op. Hoe het begon met een onbewoonbaar huis waar een gezellige zitplaats werd gecreëerd. En dat de jeugd die vanuit de kerken aangesloten waren bij de jong feinte- en jong fammeverenigingen daar steeds vaker naartoe trokken. ,,Ik zat ook in de kerkenraad, maar dat sloeg niet aan bij de jongeren”, weet Bruinsma nog. In het huis aan de Wynserdyk werd een goed alternatief gezien. ,,Wij wilden dat de kerk het voor de jeugd kocht.” Beide kerken -de gereformeerde en de hervormde- stonden hier in eerste instantie niet om te springen, maar toen en jong bestuurslid ‘dreigde’ het zelf te kopen, gingen ze overstag. ,,Een architect uit Sneek heeft gratis een tekening en een ontwerp gemaakt”, aldus Bruinsma. De groep jongeren in het dorp was zelf handig genoeg om de verbouwing binnen vijf maanden te voltooien. ,,We hadden een paar timmerlui, wat schilders en een elektricien”, kijkt hij terug op de samenstelling van de werkgroep. Het interieur werd overal vandaan ‘gescharreld’. Want: er moest op de centen gelet worden. Zelf zat hij negen jaar in het bestuur. ,,Het was een periode elke zaterdagavond vol. Dan kwamen er honderdvijftig tot tweehonderd mensen op af. Er zijn velen die daar hun geliefde hebben gevonden”, memoreert Bruinsma. Op het jubileumfeest, begin oktober, vertelde hij ook honderduit over de beginfase van de soos. Dat feest viel onder de verantwoordelijkheid van het huidige bestuur, waar Sieta Tessemaker sinds kort in zit. Zij organiseren in de maanden dat het jeugdhonk geopend is -van september tot en met april- een aantal vaste activiteiten. Zo is er elke laatste vrijdag van de maand kinderdisco voor de jongste jeugd. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 kunnen een dag later hun kunsten vertonen. De bezoekersaantallen zijn dan niet zo hoog meer als vroeger, het bestuur is actief en spant zich in voor hen die wel graag komen. ,,We hebben ook het darten en het biljarten hier”, somt Tessemaker op. ,,En laatst hadden we het Oktoberfest.” Voor die gelegenheid wordt, evenals op Oudjaarsdag, samengewerkt met de Âldjiersploech Easterein. ,,Daar komen ook veel mensen op af”, klinkt het enthousiast. Het volgende grote evenement op de kalender is de Spooktocht van 25 november. Via hun Facebookpagina houdt het bestuur belangstellenden op de hoogte van hun activiteiten.