Eerste Inspiratiemarkt Workum zaterdag in de Klameare

WORKUM - Het Stipepunt IJsselmeerkust organiseert in samenwerking met de gemeente Súdwest

Fryslân, Timpaan Welzijn en Patyna op zaterdag 4 november de allereerste Inspiratiemarkt in de Klameare in Workum.

De Inspiratiemarkt, het woord zegt het al, is een aantrekkelijk en interessant evenement voor alle inwoners van het gebied langs het IJsselmeer. Het doel van de jaarlijks terugkerende markt is om allerlei organisaties uit de regio IJsselmeerkust met de inwoners van de streek in contact te brengen. De organisaties hebben de kans om zichzelf te presenteren met een stand of op een andere manier, zodat de bezoekers van de markt weten waarvoor ze bij een organisatie terecht kunnen. En potentiële vrijwilligers kunnen de organisaties ontmoeten, om een keus te kunnen maken uit het diverse aanbod aan vrijwilligerswerk.

Er zijn stands, demonstraties en workshops, met daarbij gezellige attracties, zoals een

springkussen en een draaiorgel. De Inspiratiemarkt is van 10.00 tot 15.00 uur.