Lezing in Museum Hindeloopen: Muziek in de Hylper Gouden Eeuw

HINDELOOPEN - In de Friese musea zijn vele schatten uit het verleden te bewonderen: schilderijen, zilver, porselein, textiel en een keur aan gebruiks- en siervoorwerpen. Afbeeldingen en beschrijvingen geven inzicht in gebruiken en gewoonten van de bevolking. Hierdoor kunnen bezoekers zich een beeld vormen van hoe hun voorouders woonden en leefden.

Maar wat is er bekend van de muziek uit die tijd? Waar bijvoorbeeld was muziek te horen? In de kerk, huiskamer, bij het werk, in de kroeg, haven, schip, markt of op straat? Wat was de functie van die muziek? Wie maakte muziek? Hoe klonk die muziek? Welke instrumenten werden er gebruikt? Hoe kwam men aan muziek? Wiebe Buis, docent aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, zal deze vragen tijdens zijn lezing te beantwoorden. Vertrekkend vanuit de bloeitijd van Hindeloopen schetst hij een globaal tijdsbeeld en bespreekt de muziek die in die tijd te horen was. Vanwege het grote belang van de scheepvaart voor Hindeloopen en Fryslân zal hij ook aandacht besteden aan zeemansliederen. Museum Hindeloopen, zondag 12 november om 15.00 uur.