Workum stemt voor Ondernemersfonds

WORKUM - Ondernemersvereniging Workum (OVW) hield donderdag de eerste Algemene Ledenvergadering uit haar bestaan. Het belangrijkste en meest gevoelige agendapunt was het al dan niet deelnemen van Workum aan het Ondernemersfonds SWF.

De meerderheid van de aanwezige leden is van mening dat het Ondernemersfonds, ondanks enkele nadelen en onzekerheden, kansen biedt aan ondernemend Workum. Een ruime meerderheid (60%) stemt vóór deelname aan het ondernemersfonds SWF voor 2017. Dat betekent dat de extra geheven onroerende zaakbelasting over 2017 niet terugvloeit naar de individuele ondernemers, maar dat dit geld besteed zal worden aan collectieve initiatieven, bedacht door de Workumer ondernemers.