Sporthart Bolsward zet ‘concrete stappen’

BOLSWARD - Sporthart Bolsward laat via een brief aan omwonenden en betrokkenen weten dat er ‘concrete stappen zijn gezet’. Samen met zes betrokken verenigingen en het Marne college -hun leerlingen maken gebruik van de accommodatie tijdens de gymlessen- is een schets gemaakt voor een kleed-, berg- en vergaderaccommodatie op het sportpark.

Deze eerste schets is onderlegger voor de opdracht die Stichting Sporthart heeft verstrekt aan de Antea-group. Zij werkt deze schets verder uit met de zes verenigingen en het Marne College. Ook Grunstra Architecten is bij de planvorming betrokken. Doel van deze opdracht is inzicht verkrijgen in de exploitatiekosten voor de individuele verenigingen, dus inzicht in het gebruik van de kleedruimte, de vergaderruimtes en de opslagruimtes. Daarbij wordt gekeken naar de noodzaak voor nu en de toekomst en of dit financieel haalbaar is. Het is een volgende stap in het proces dat al even gaande is. Sporthart laat in de brief weten wat er tot nu toe gespeeld heeft: Sinds de presentatie van de houtskoolschets eind december vorig jaar bleef het voor vele sporters uit Bolsward wat stil rond Sporthart. Dat betekent niet dat er niets is gedaan. Het leukste werk, samen nadenken over hoe ons Sportpark er in de toekomst uit kan zien, is gestoeld op veel onderzoek en voorbereiding. Een stap van de hootskoolschets naar een eerste ontwerp van het allereerste begin is een grote stap. Sporthart was een idee van een aantal mensen, werd gedragen door heel veel vrijwilligers maar moest zich omvormen tot een Stichting met een bestuur, moest formeel aanvragen voor financiering doen, moest in overleg met de gemeente, moest professionals inhuren om van idee naar plan te komen. Dat is saai werk en neemt kostbare tijd. Maar om van idee tot realisatie te komen is zoiets echt nodig. Volgende week worden de eerste resultaten opgeleverd aan de deelnemende verenigingen. Daarna gaat het proces verder met de input van de deelnemers.