Koninklijke onderscheiding voor Dirkje van der Eems-de Haan

EASTEREIN - Dirkje van der Eems-de Haan (70) is op zondag 19 november benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Van der Eems zet zich al 47 jaar in voor het dorpsleven in Easterein. Naast haar drukke functie bij familiebedrijf Drukkerij Van der Eems heeft ze zich vooral ingezet voor de kerk, het korps en dorpsbelang. Dat doet ze nog steeds. Het lintje werd haar in de Martinikerk opgespeld door burgemeester Johanneke Liemburg.

Mevrouw Van der Eems was Vrijwilliger Jeugdwerk van 1970 tot 1980 en leidster van verschillende jeugdclubs. Zij heeft onder andere geholpen bij het instuderen en de uitvoering van musicals (bijvoorbeeld Ruth). Van 2007 tot 2010 was zij voorzitter van de beroepingscommissies van Wommels en Easterein. Mevrouw Van der Eems is sinds 2010 voorzitter van de kerkenraad en ouderling. Op bezoek gaan en het begeleiden van huwelijken en rouwdiensten zijn enkele van haar vaste taken. Daarnaast is zij ook lid van de Bloemencommissie, organiseert zij een themawandeling en is actief bij de diaconale activiteit ‘Samen de winter door’.

Mevrouw Van der Eems zet zich al sinds 1970 in voor Muziekkorps Wilhelmina. Volgens de voorzitter is het behoud van de dorpsfanfare het resultaat van haar harde werken. Daarom is zij uitgeroepen tot erelid. Mevrouw Van der Eems is verantwoordelijk voor het aantrekken van jeugdleden, het jeugdbeleid en het jeugdbestuur. Zij is van 1986 tot 2000 én van 2010 tot 2015 bestuurslid en voorzitter geweest. De organisatie van de musical ter ere van het 100-jarig bestaan was onder andere in handen van mevrouw Van der Eems. Ook is zij de initiatiefnemer van de schoolmuziek in Easterein. Zij regelt sinds 2013 de docent en de instrumenten. Zij zorgt ervoor dat kinderen met talent doorstromen naar jeugdkorps De Wilhelmientjes.

Mevrouw Van der Eems was van 1980 tot 1992 bestuurslid van Dorpsbelang Hâld Faesje. Zij was mede verantwoorlijk voor de oprichting van de peuterspeelzaal, de renovatie van de middeleeuwse kerk, de aanleg van het fietspad tussen Easterein en Wommels en het realiseren van de kanoroute.

Daarnaast organiseerde zij (dorps)reünie’s en schreef zij mee aan het boek over het dorp Easterein met de geschiedenis van alle huizen en hun bewoners. In 2003 en 2004 was mevrouw Van der Eems lid fan de cliëntenraad van verzorgingshuis Nij Stapert in Wommels. Nog elk jaar maakt zij samen met het korps de bewoners wakker op kerstochtend met kerstliedjes.

De ceremonie vond plaats in de Martinikerk in Easterein, waar mevrouw Van der Eems met een smoesje naartoe was gelokt. Het Wilhelminakorps gaf daar op 19 november een Surpriseconsert.