Koninklijke onderscheiding voor Paulus Zijlstra

EASTERLITTENS - Paulus Zijlstra (67) is vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Zijlstra zet zich al sinds 1970 in voor allerlei verschillende organisaties in Easterlittens, zoals voor de voetbalvereniging en dorpsbelang.

Ook was hij voorzitter van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Easterlittens. Dat was het eerste CPO dat op op deze manier een nieuwbouwproject realiseerde. Het lintje werd door burgemeester Johanneke Liemburg opgespeld tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Easterlittens. CPO Zijlstra was van 2008 tot 2017 voorzitter van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Easterlittens. Hij heeft zich daarmee ingezet voor het realiseren van een uitbreidingsplan voor inwoners van Easterlittens onder de naam ‘ Boalserter Feart’ met 11 woningen. Vijf families namen in 2009 het initiatief om zelf nieuwbouw te gaan realiseren. Dat is uitgegroeid tot een vereniging bestaande uit 11 families die elk een eigen woning gebouwd hebben. Deze CPO-vereniging in Easterlittens was de eerste die in deze vorm een nieuwbouwproject heeft gerealiseerd. Voetbalvereniging Oosterlittens (VVO) Ook de voetbalvereniging speelt een grote rol in het leven van Zijlstra. Van 1970 tot 1982 was hij trainer en van 1982 tot 1994 was hij voorzitter van Voetbalvereniging Oosterlittens (VVO). Nog steeds is hij actief voor de vereniging als lid van de pr-commissie. Andere activiteiten De heer Zijlstra was daarnaast bij vele projecten en organisaties in zijn dorp Easterlittens betrokken. Zo was hij bijvoorbeeld klusser tijdens de bouw van Multifunctioneel Centrum De Jister en regelde hij later bij de verbouw van De Jister de inzet van vrijwilligers. Verder was Zijlstra van 1995 – 2000 bestuurslid van dorpsbelang. Sinds 2015 is hij voorzitter van de werkgroep Multi Sport Arena. Op het oude gravelveld wordt een multifunctionele sportaccommodatie ontwikkeld, met een kaatsmuur, pannakooi en skeelerbaan. Ook is hij vrijwilliger bij en voorzitter van de Stichting Financiering verenigingen en instellingen Easterlittens (SFO), bijvoorbeeld met het ophalen van oud papier.