INGEZONDEN | Bomenkap Bolsward

Bolsward - Het vellen van 118 bomen in en om Bolsward staat bij de gemeente Súdwest-Fryslân op de rol. Naast dramatisch dalende diversiteit van flora en fauna in het landelijk gebied zijn binnen de oude gemeentegrenzen van Bolsward, tussen 2013 en 2016 zijn ook al 360 bomen verwijderd en ca. 100 'postzegelplantsoenen' met struikgewas omgevormd naar gazon, verharding of lage strakke beplanting.

Er kwam herplant maar volstrekt onvoldoende. Onderzoek in het veld gaf dat aan. Op het rapport daarvan en inspraak in de raadscommissie kwam van het college van b. en w., de raad en de afdeling groen nauwelijks inhoudelijke reactie.

Bomen hebben niet het eeuwige leven. Zieke en zwakke exemplaren moeten opgeruimd en stormschade valt niet te voorkomen. Echter, verlies van 478 bomen en heel veel struikbeplanting in 4 jaar tijd is opmerkelijk. Deze kaalslag heeft hier nog niet eerder plaatsgevonden. De noodzaak van kap en de beperkte herplant daarna dient beter gemotiveerd te worden door de gemeente.

Miljeuwurkgroep Bolsward.