INGEZONDEN | Bomen in het buitengebied

Bolsward - Aansluitend  op het ingezonden stuk van de Miljeuwurkgroep van  afgelopen week, over de kap van bomen binnen de oude stads-grenzen van Bolsward, wil ik hier een aanvulling geven over het kappen van bomen in het buitengebied van de gemeente Súdwest-Fryslân .

Ik beperk mij tot de Middelzeedijk gelegen tussen de Kliuw en Hartwerd. Op dit stuk weg worden volgens opgave van onze gemeente SWF 45 bomen gekapt. In de praktijk komt het er dan op neer dat er op dit stukje oude historische weg geen enkele boom meer staat.
Een prachtig  stuk weg waar velen fietsen, wandelen en genieten en waar vogels en insecten hun habitat kunnen vinden, wat broodnodig is,  in onze steeds kaler en armer wordende natuur.
Beter dan kappen zou het zijn om aan deze bomen snoeiwerkzaamheden uit te voeren zodat een eventueel gevaar van vallende takken geminimaliseerd kan/zal worden.
Als reden voor deze kap geeft SWF ernstige overlast op, maar wat die overlast precies inhoudt, dus wie er nu eigenlijk echt last of gevaar van ondervindt, wordt niet vermeld.
Bron voor deze info is de bomenkaart van SWF, deze vind je niet in de krant maar op de site van de gemeente.  Dit geldt uiteraard ook voor alle andere te kappen bomen.
Twee jaar geleden heeft op de Middelzeedijk  ook al bomenkap plaatsgevonden, namelijk komende vanaf de Kliuw direct aan de rechterkant van de Middelzeedijk.
Daar zijn toen acht bomen gekapt op een hoogte van ongeveer 80 centimeter boven het maaiveld.
Uiteraard als het om echt zieke of om gevaarlijk staande bomen gaat is kappen geen probleem, mits er dan ook  herplant plaatsvindt, liefst op de zelfde plaats, maar in ieder geval binnen de gemeentegrenzen. Op veel andere wegen en dorpen in Súdwest-Fryslân gaat ook weer veel gekapt worden, maar zeker in het buitengebied zijn er weinig voorbeelden van herplant geweest in het verleden.
De info die op de bomenkaart van SWF te vinden is kan enkel op de site van SWF gevonden worden, het zou voor de gemeente pleiten als gemeentelijke mededelingen ook in, bijvoorbeeld, het Bolswards Nieuwsblad komen te staan. Gewoon weer een gemeentepagina in de krant, dan kan iedereen dat lezen. Kappen is soms nodig maar herplant is altijd aan te bevelen!
Koos Koster, Bolsward.