INGEZONDEN | Stadsstrand Bolsward

Bolsward - Evenementen en vertier en vermaak zijn relevant voor Bolsward en daar is dan ook aandacht voor. Toch zetten faciliteiten hiervoor de stad soms onder druk. Er zijn namelijk ook andere wensen, zoals een verantwoorde ruimtelijke inrichting, gebruik ervan en aandacht voor het milieu. Zeker daar waar de status beschermd gebied geldt voor waardevolle erfenissen uit het verleden, zoals de historische binnenstad en het stadspark, is dit van belang. In die zin zijn voorzieningen zoals de stenen traptreden op het Marktplein en gebruik van het park als terrein voor grote evenementen op zijn minst discutabel.

Tsjillen op het water was in 2017 een nieuw evenement voor Bolsward en het was zeker een succes te noemen. De organisatie wil dat echter nu al groter maken door realisatie van een stadsstrand. Een beoogde locatie hiervoor is het terrein bij de camping Bolsward en op de speelweide achter het zwembad. Daar zou dan een bestaande strook met opgaand groen langs de stadsgracht voor opgegeven moeten worden. Dat botst met de beschermde status van het Hoog Bolwerk en de stadsgracht zelf. De huidige fraaie oostelijke begrenzing van dat gebied wordt momenteel gevormd door een bomenrij met onderbeplanting die loopt van de tennisbanen tot het busstation. Dit groen zorgt voor eenheid en samenhang en draagt bij aan allure, sfeer, rust en nog een plek voor fauna zoals de egel en ijsvogel. Dat dient gerespecteerd te worden. De groensingel doorbreken met een 20 meter lang strand zal de kwaliteit van het gebied bepaald niet versterken en er ontstaat ongewenst zicht op beeldverstorende elementen achter het zwembad. Veder is er al een speelweide achter het zwembad waar activiteiten plaats kunnen vinden. Een strand zal bezoek van het zwembad vermoedelijk ook niet bevorderen omdat er dan gezwommen wordt in de stadsgracht. Als Bolsward al een strand nodig heeft kunnen we misschien met elkaar eens kijken naar alternatieve locaties. Obe van der meer, Bolsward