Wereldlichtjesdag ook in Bolsward

BOLSWARD - Wereldwijd wordt op zondag 10 december om 19.00 uur kaarsen aangestoken voor de overleden kinderen die in vele harten worden meedragen. De wereld wordt zo even wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben.

Ook Bolsward verbindt zich met dit lint van licht. Met poëzie, muziek, stilte en teksten wordt stil gestaan bij alle kinderen die er niet meer zijn. Al die kinderen door worden herinnerd door een kaarsje te branden en naar muziek, troostende woorden en gedichten te luisteren. Vader, moeder, broertjes, zusjes, (groot)ouders en andere familieleden, juf of meester, vriend of vriendin, jong en oud. Ieder die zich verbonden voelt, is van harte welkom. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden is. Welke leeftijd dit kind had of hoe lang geleden het overleed speelt geen rol: jong, volwassen of misschien onvolgroeid; vurig gewenst, maar nooit gekomen. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. Wereldlichtjesdag Bolsward is een initiatief van Berber Walta en wordt mede georganiseerd door vele anderen die dit initiatief een warm hart toedragen. Op zondag 10 december zijn belangstellenden van harte welkom vanaf 18.15 uur in de Broerekerk in Bolsward. Er is bij ontvangst koffie, thee, muziek en er klinken warme woorden. Om 19.00 uur steken worden de kaarsen aangestoken worden de namen genoemd. Tot slot, rond 19.30 uur, is het mogelijk na te praten onder het genot van een kop warme chocolademelk, koffie of thee. Wie graag de naam van zijn/ haar kind genoemd wil hebben kan deze doorgeven tussen 18.15 – 18.45 uur of de naam mailen naar info@wereldlichtjesdagbolsward.nl.