Lessons and Carols in Bolsward

Bolsward - BOLSWARD - Het koor Joachim verzorgt zondagavond 10 december, in samenwerking met De raad van Kerken Bolsward, het traditionele Festival of Nine Lessons and Carols. Het Festival zal plaatsvinden in de sfeervolle Martinikerk van Bolsward en begint om 19.00 uur. In Engeland worden al vele eeuwen Festivals in deze vorm uitgevoerd, waarbij de Bijbellezingen (Lessons) centraal staan en afgewisseld worden met koor- en samenzang (Carols); dit alles volgens een vaststaande structuur. De oudste Carols zijn ontstaan in de 15e eeuw uit liederen die men zong bij dansen die in een kring werden uitgevoerd. De meerderheid van deze liederen is onlosmakelijk verbonden met de geboorte van Jezus en de aankondiging daarvan. Hoewel de meeste Carols van origine Engelstalig zijn is er tijdens het festival in de Martinikerk ook ruimte voor anderstalige varianten; dit omdat Carols uit moeten nodigen om mee te zingen. Daartoe krijgt het publiek dan ook ruimschoots de gelegenheid. Het koor Joachim staat onder leiding van Cecilia Bekema, het orgel wordt bespeeld door Jan Sterenberg.

 - Het koor Joachim verzorgt zondagavond 10 december, in samenwerking met De raad van Kerken Bolsward, het traditionele Festival of Nine Lessons and Carols. Het Festival zal plaatsvinden in de sfeervolle Martinikerk van Bolsward en begint om 19.00 uur. In Engeland worden al vele eeuwen Festivals in deze vorm uitgevoerd, waarbij de Bijbellezingen (Lessons) centraal staan en afgewisseld worden met koor- en samenzang (Carols); dit alles volgens een vaststaande structuur. De oudste Carols zijn ontstaan in de 15e eeuw uit liederen die men zong bij dansen die in een kring werden uitgevoerd. De meerderheid van deze liederen is onlosmakelijk verbonden met de geboorte van Jezus en de aankondiging daarvan. Hoewel de meeste Carols van origine Engelstalig zijn is er tijdens het festival in de Martinikerk ook ruimte voor anderstalige varianten; dit omdat Carols uit moeten nodigen om mee te zingen. Daartoe krijgt het publiek dan ook ruimschoots de gelegenheid. Het koor Joachim staat onder leiding van Cecilia Bekema, het orgel wordt bespeeld door Jan Sterenberg.