Koken, knutselen en kerststukjes op Mantelzorgdag

Bolsward - Het was gezelligheid troef, zaterdag op het Marne college. Niet met een school vol leerlingen, maar juist met een groep die de schoolbanken al lang en breed verlaten heeft. Zaterdag stond namelijk in het teken van de mantelzorgers uit Bolsward en omstreken.

En toch ook weer niet, want velen vinden de titel ‘mantelzorger’ niet gepast. ,,Het is iets dat er bijhoort. Dat doe je gewoon”, vat Douwe Venema van de organiserende WMO-adviesraad het gevoel bij velen samen. Zij hoeven niet een apart stempel voor het verzorgen van hun partner. En toch is het fijn om het niet de hele dag over ‘ziekenhuispraat’ te hebben, zo merkt één van de bezoekers op. Want dat is bepaald niet de opzet. Het is juist de bedoeling om een gezellige dag te hebben waar veel te doen is. Daarom zijn er voor de bezoekers -zo’n 35 in totaal- vier workshops georganiseerd. Beneden wordt enige precisie vereist bij het figuurzagen, boven loop je op de geur af richting de keuken. Daar worden kerstlekkernijen bereid. De ouderen worden daarbij geholpen leerlingen van de opleiding Zorg en Welzijn onder leiding van docent Dineke Galema.

Op diezelfde bovenverdieping nog twee activiteiten -allen met Kerst als overkoepelend thema. Voor hen met groene vingers staat er een tafel gevuld met bloemschik-attributen en de knutselliefhebbers kunnen zich uitleven met het maken van kerstkaarten. Na een gezamenlijke lunch, gaat het programma ‘s middags weer verder.

Deze dag gold als alternatief voor de bakwedstrijd ‘Heel de mantelzorg bakt’, die de adviesraad eerst voor ogen had. Deze ging, door tegenvallende opgave, niet door.