Lintje voor vier afzwaaiende raadsleden in Súdwest

IJLST - De afzwaaiende raadsleden Titia Tjalsma-de Wilde uit Sneek, Peter Frans Walinga uit IJlst en de Bolwarders Baukje Miedema en Jentje Steringa ontvingen donderdagavond tijdens de laatste raadsvergadering van 2017 een koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Hayo Apotheker reikte de versierselen horende bij Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau uit. Het kwartet raadsleden was drie raadsperiodes actief als volksvertegenwoordiger en keert niet terug in de nieuwe gemeenteraad die op 2 januari 2018 wordt geïnstalleerd. Titia Tjalsma-de Wilde was van 16 maart 2006 tot en met 31 december 2010 raadslid van de voormalige gemeente Sneek. Ze functioneerde van 3 januari 2011 tot nu als VVD-raadslid in de gemeente Súdwest-Fryslân. Tjalsma was drie periodes raadslid, bijna 12 jaar. Baukje Agatha Miedema uit Bolsward was van 1990 tot en met 13 maart 2006 raadslid van de voormalige gemeente Wûnseradiel. Van 2006 tot en met 2010 had ze zitting in de Provinciale Staten. Daarna was de partijgenote van Tjalsma van 3 januari 2011 tot nu raadslid van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze was ruim 23 jaar raadslid en 4 jaar lid van de Provinciale Staten van Fryslân. Jentje Steringa uit Bolsward zat van 14 april 1998 tot en met 31 december 2010 in de raad van de voormalige gemeente Bolsward. Daarna twee periodes namens het CDA in de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij was bijna 20 jaar raadslid. Peter Frans Walinga uit IJlst sluit ook twaalf jaar raadslidmaatschap af. Eerst in de voormalige gemeente Wymbritseradiel. Daarna zat hij gedurende twee periodes in namens Gemeentebelangen-TotaalLokaal in de raad van Súdwest-Fryslân. Behalve van dit viertal gedecoreerden is afscheid genomen van nog eens twaalf raadsleden. Afhankelijk van de onderhandelingen over (en de samenstelling van) het nieuwe college is het reëel om te veronderstellen dat een of meer van hen alsnog terugkeert in de gemeenteraad. Dit twaalftal bestaat uit Pieter Dijkstra, Theunis de Vries en Pieter de Vries (allen CDA), Thije van de Wall, Paula van der Veer en Mark de Waard (allen PvdA), Jelle Gerbrandy en Klaas Visser (FNP), Fried Didden (SP), Bauke van Dijk en Jan Hoekstra (beiden D66) en Jantje Haagsma (GB-TL).