Kinderen uit Bolsward weerbaarder door schooljudo

BOLSWARD - Kinderen van groep 6 uit Bolsward krijgen dit jaar judo in de gymles. In 6 lessen leren kinderen de basis van judo.

In elke les staat een ander thema centraal. Vertrouwen, respect, beheersing, samenwerken, weerbaarheid en discipline staat dikgedrukt op de pakken. Het thema van de laatste les is discipline. De kinderen spelen zelfstandig een spel zonder dat een leraar zich er mee bemoeit. ,,Schooljudo is een mooie aanvulling op onze methode voor Sociaal-emotionele ontwikkeling", zegt Juf Aagje. ,,Ik ben ook erg blij met het thema discipline", voegt ze daar aan toe. ,,Wanneer ik even de klas verlaat is het een grote uitdaging voor de kinderen om rustig te blijven werken". Fleur en Alisha uit groep 6 van basisschool de Bron hebben rode wangen van de inspanning.  ,,Judo is leuk en je leert om samen te spelen en te stoeien zonder ruzie te krijgen", zeggen ze. Op de vraag: 'welke sociaal emotionele vaardigheden hebben kinderen geleerd na deze 6 lessen?' antwoordt Judoleraar Carlos Platier Luna: ,,in 6 lessen kun je veel vaardigheden leren, maar het is belangrijk om met deze 6 thema’s aan de gang te blijven." Weerbaarheidsproject in Bolsward In Bolsward zijn de 6 thema’s van schooljudo een belangrijk item. Er is veel te doen geweest rondom hangjeugd in Bolsward. Er kwamen meldingen van overlast binnen bij handhaving en politie en volgens gezondheidscijfers werd overmatig middelengebruik onder jongeren geconstateerd. ,,Leren om je eigen keuzes te maken en weerbaar worden is een belangrijke basis", aldus Buurtsportcoach Rik de Vries. Daarom organiseren scholen, wijkagenten en de Buurtsportcoach in Bolsward het weerbaarheidsproject. Een preventieve inzet op basisonderwijs. Behalve schooljudo in alle groepen 6, krijgen alle kinderen uit groep 7 Weerbaarheidstraining van de Buurtsportcoach. Kinderen uit groep 8 krijgen bezoek van de wijkagenten die aan de slag gaan met weerbaarheid op straat.