Jaarwisseling rustig verlopen

REGIO - Hier en daar een brandje, hier en daar een ludieke oudejaarsstunt, maar verder geen noemenswaardige incidenten: de laatste dag van 2017 is rustig verlopen.

Want waar was ineens de Kameleonboot gebleven, moet regisseur Steven de Jong uit Hartwerd hebben gedacht. Hij miste het bekende voertuig van de gebroeders Klinkhamer sinds 20 december. Diefstal of een nieuwjaarsgrap, was de vraag. Dat laatste bleek waar: de boot verscheen op 1 januari in Haskerhorne.

In Easterein liet de plaatselijke Âldjiersploech zich ook niet onbetuigd. Zij kwamen met stunt, voorzien van een politieke boodschap. Zij ‘stalen’ de Piemelfontein uit Workum -een plaatselijke variant op het 11Fountains-project- en leenden ook het vrijheidsbeeld uit Sneek. Hier voor hingen twee spandoeken.

‘11Fountains, is dat net wat flauwekul? Súdwest stipet in soad oan de stêd, binne wy aanst net de lul?’ en ‘Al soene se ús ferpauperje litte yn Easterein, ús frijheid as Mienskip bliuw stiif oerein!’ De Eastereinders zijn niet bang hun vrijheid te verliezen, maar vrezen wel voor de steun van de gemeente Súdwest-Fryslân, waar zij sinds de herindeling sinds 1 januari deel van uitmaken.

Brandjes en vuurwerk

Brandweer Bolsward moest rond de jaarwisseling een paar keer uitrukken. Op oudjaarsdag stond een kledingcontainer in brand. Deze staat vlakbij het tankstation aan de Snekerstraat, maar de brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. Dat geldt ook voor het vuurtje in Nijland, eveneens in een container. Vuurwerk lijkt in beide gevallen de oorzaak.

De politie heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar het bezit van zwaar/professioneel (illegaal) vuurwerk. Hierbij zijn meerdere aanhoudingen verricht.

Bij diverse minderjarigen uit Bolsward, Witmarsum, Koudum, Hindeloopen en Workum is professioneel vuurwerk in beslag genomen. Veel van de ouders waren niet op de hoogte van het bezit. De politie heeft de jongeren gehoord; deze hebben een HALT-straf gekregen.