Voorstelling ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ in Marne Theater

BOLSWARD - Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 is een theatervoorstelling over een gemiddeld Fries dorp, dat plotseling de kans krijgt om in 2018 ‘culturele hoofdplaats’ te worden. Op vrijdag 19 januari 2018 komen Jan Arendz en Marijke Geertsma, die elk drie rollen spelen en een gastactrice, die de rol van gedeputeerde voor haar rekening zal nemen, naar het Marne Theater voor deze voorstelling. Aanvang: 20.15 uur.

Men zou verwachten, dat iedereen in grote saamhorigheid zich daar voor wil inzetten, maar in de praktijk blijkt dat er grote onderlinge meningsverschillen zijn. Dat is de rode draad van de voorstelling, die ook - en misschien nog meer - gaat over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, over hedendaagse strubbelingen en conflicten die hun oorsprong vonden in een generaties lang verleden. Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 is tevens de kroniek van een Fries dorp, over hoe het was en hoe het is en waar het gemeenschapsgevoel onder druk staat door de moderne invloeden. Een humoristische voorstelling, met tragikomische elementen, geschreven door Bonne Stienstra, journalist en columnist van de Leeuwarder Courant en gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma met een gastactrice. Kaarten reserveren kan via het Gysbert Japicxhûs, telefoon 0515-573990.