COLUMN | 2018: het jaar van de ambities

Bolsward - We zijn los: 2018 is begonnen. Dit jaar zal moeten blijken of de mooie plannen die vorig jaar gepresenteerd zijn ook uitgevoerd zullen worden. Zal de Lidl aan Snekerstraat er komen? Krijgt het prachtige stadhuis eindelijk een nieuwe bestemming? Lukt het Sporthart Bolsward om de mooie ambities om te zetten in concrete plannen? Wordt ‘onze’ Sander de Rouwe de nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân? Kortom, aan uitdagingen geen gebrek.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders, nu nog aangevoerd door waarnemende burgemeester Magda Berndsen, stelt in hun recent gepresenteerde bestuursakkoord dat de stad Bolsward met zijn regiovoorzieningen van groot belang is voor de gemeente. Ze leren het wel daar in Sneek. Het nieuwe bestuur wil zelfs serieus kijken naar de realisatie van een aquaduct ter vervanging van de brug over het Kruiswater. Een optie die vele jaren onbespreekbaar was, maar die veel Bolswarders, die nu nog gebukt gaan onder het lawaai van de snelweg en stank van de uitlaatgassen, als muziek in de oren zal klinken. 2018 wordt ook het jaar van het beeld. In mei wordt de Leeuwarden opgedrongen vleermuisfontein van 4 meter breed en 2,70 meter hoog op het Broereplein geparkeerd. Al kleiner dan het oorspronkelijk ontwerp was, want door geldgebrek is het bassin rondom het water spugende dier al wegbezuinigd. Wat dat betreft gaat het dus de goede kant op. Nu de rest van het beeld nog. Kortom, 2018 wordt voor Bolsward het jaar om alle mooie ambities te realiseren. Max van den Broek.