Start Kerkbalans en open huis Martinikerk

BOLSWARD - De actie ‘Kerkbalans’ start op zaterdag 20 januari. Dit is een jaarlijks terugkerende actie van kerken in Nederland om onder de aangesloten leden bijdragen te werven voor de instandhouding van de Kerk en de Gemeente.

In Bolsward gaat de actie Kerkbalans van start met klokgelui vanuit de Martinikerk. Ruim 50 medewerkers worden dan uitgezonden in de Martinigemeente met brieven en antwoordenveloppen voor de noodzakelijke financiële bijdragen voor 2018. Zij komen om 13.00 uur naar de Martinikerk, waar klokkenluider ds. Hans Ariesen de klokken in beweging zal zetten. Dit is tevens het startsein voor een Open Huis van de Martinigemeente in de Martinikerk. Vanaf 13.15 uur worden in de kerk rondleidingen gehouden in kleine groepen. Zo is het mogelijk om achter de schermen van het pas gerestaureerde Hinsz-orgel te kijken, waarbij onder andere ‘ Pûsterstrappers’ bezig zijn en het orgel bespeeld wordt door onze organisten. Ook kan er, via een smalle wenteltrap in de consistorie, gekeken worden boven in de gewelven van de kerk. Verder zijn er een aantal ervaren gidsen aanwezig die veel kunnen vertellen over de bijzonderheden in de kerk. In een zijbeuk van de kerk is een expositie ingericht met werkstukken van gemeentelid Evert Esselink. En er is een kleine boekenmarkt ingericht, waarvan de opbrengst bestemd is voor het restauratiefonds. De Martinigemeente wil zich presenteren als een gemeente waarin Gods Woord centraal staat. Zij wil voor iedereen een open gemeente zijn, met de Martinikerk als een Open Kerk, voor iedereen toegankelijk. Op zaterdag 20 januari is er van 13.00 – 17.00 uur Open Huis. Iedereen is welkom. Een unieke gelegenheid om meer te zien van de Martinikerk en kennis te maken met de Martinigemeente.