Week van Gebed in Bolsward

BOLSWARD - De Week van Gebed voor de eenheid van christenen wordt gehouden van 21 tot en met 28 januari 2018. Christenen over de gehele wereld zullen bidden, ditmaal onder het thema: ‘Recht door zee’. Dit thema is aangereikt door kerken uit het Caribisch Gebied.

Ook in Bolsward wordt meegedaan aan de Week van Gebed. Deze wordt georganiseerd vanuit de Raad van Kerken te Bolsward. Van maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari komen ze elke avond van 19.00 tot 19.30 uur bijeen in de parochiezaal Maria van Sevenwouden bij de R.K. Franciscuskerk voor een kort meditatief moment, gebed, muziek en zang. Iedere avond wordt geleid door een voorganger uit de samenwerkende kerken.