Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd een feit

ARUM - De hervormde gemeenten van Arum en Kimswerd en de gereformeerde gemeente van Arum vormen sinds zondag 21 januari jl. de Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd.

In een feestelijke dienst in een volle Lambertuskerk in Arum werden de handtekeningen gezet onder het toeziend oog van notaris Troost. Daarmee is de fusie na een lange voorbereiding een feit.

Voorganger in deze dienst was dominee Edna Zwerver van Schettens-Schraard-Longerhouw. Dominee Tytsje Hibma, predikant van de Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd, ondervond nog teveel last van de gevolgen van een auto-ongeluk in Zuid Afrika om de dienst te kunnen leiden.