COLUMN | Zwembadsoap

Bolsward - Het is weer eens zo ver. Het zwembad in Bolsward ligt weer onder vuur. Dat is inmiddels een regelmatig terugkerend verschijnsel. Zelfs toen Bolsward Bolsward nog was werd er geregeld in het stadhuis over het zwembad gesteggeld omdat het te duur zou zijn. Er zijn acties gevoerd, constructies bedacht, bezuinigingen verzonnen, maar nog altijd kan het bad in Bolsward het hoofd niet zelf boven water houden. Ook de bestuurders in Sneek vinden dat er nog altijd teveel geld zomaar in het Bolswarder zwemwater wordt gepompt.

Er zou, zo is in 2016 afgesproken, structureel 100.00 euro moeten worden bezuinigd. Dat bedrag wordt echter bij lange na niet gehaald. Een optie was om het zwembad met vrijwilligers draaiende te houden, maar dat blijkt toch lastiger dan gedacht. Dus moet er bij exploitant Optisport voor een lieve duit personeel worden ingehuurd.
Het contract met de exploitant loopt nog 2020, maar de gemeente voelt nu al aan haar water dat de verlenging daarvan geen goede zaak is. Zij moet Optisport daar tijdig, en dat is dus dit jaar, over informeren. Dus komt er weer een onderzoek naar de toekomst van ons zwembad, maar de uitkomst daarvan is al bekend: sluiten die handel. Dan komt er weer actie en worden er gesprekken gevoerd worden met de Stichting Ons Zwembad Bolsward en Sporthart Bolsward. En wie weet, komt er dan toch weer een oplossing om het zwembad open te houden. Tot het weer mis gaat en het hele circus weer opnieuw begint.
Max van den Broek.