Plannen Sporthart voor kleedgebouw voorlopig in de ijskast

BOLSWARD - Hoewel het voor het publiek misschien niet direct zichtbaar is, werkt Sporthart Bolsward op de achtergrond hard door om de sportvoorzieningen in de stad naar een hoger plan te tillen. Eén van de eerste grote puzzelstukken die het hoopte te leggen, was de realisatie van een nieuw, gezamenlijk kleedgebouw op sportcomplex Het Bolwerk.

Tot op de vierkante meter is geïnventariseerd hoeveel ruimte de verschillende verenigingen nodig hebben, dit is door de Antea Group verwerkt in een professionele schets en voorgelegd aan de deelnemende partijen. Het kostenplaatje van twee miljoen euro en de exploitatiekosten waren hen echter te gortig, waardoor de plannen voorlopig de ijskast in kunnen. Sjoerd IJdema, één van de leden van Sporthart: ,,Het is jammer, maar het heeft geen gevolgen voor ons plan op lange termijn. Wij hebben het proces gefaciliteerd, maar het blijft hun project. De clubs beslissen zelf”, benadrukt hij. Sporthart Bolsward organiseert op woensdag 31 januari een inspiratieavond in het Marne college (aanvang: 20.00 uur), toegankelijk voor geïnteresseerde Bolswarders.