Verschillende verhalen openen Leeuwarden-Fryslân 2018. Wie vertelt waar?

REGIO - Het culturele jaar 2018 gaat komend weekend van start. Zaterdag is de grootse opening in epicentrum Leeuwarden, maar de naam is niet voor niets ‘Leeuwarden-Fryslân 2018’; ook in de rest van de provincie worden volop activiteiten georganiseerd. En dat begint met het evenement 2018verhalen, waar verspreid over heel Friesland vele verhalenvertellers het woord nemen in musea, maar ook op andere openbare plekken of bij iemand thuis. Het moet de ‘mienskip’ samenbrengen, is de achterliggende gedachte van de organisatie.

Zo komt Joop Mulder, bedenker van Oerol, terug naar zijn geboortestad Bolsward. Hij vertelt het verhaal ‘Op de stoel van mijn vader’ vanaf een passende locatie: de raadszaal in het stadhuis, op de stoel vanwaar zijn vader, burgemeester tussen 1966 en 1984, Bolsward regeerde. Het gaat vrijdagavond over VannU, ‘t Diekje, niet te vergeten de Otteloeres en zijn reis naar Terschelling. Kroegpraat, oude koeien uit de sloot maar ook zijn visie op de cultuur in Fryslân. In het Titus Brandsma Museum kunnen belangstellenden het levensverhaal van de gelijknamige pater, journalist en verzetsstrijder aanhoren. Ook in Bolsward: Reny Boersma die vanuit haar huis aan de Fûgelleane 26 haar ‘wonder’; een harttransplantatie. Onder andere de schaatsmuts van Reinier Paping staat centraal in Het Kleine Paradijs in Easterein (Meilahuzen 9), waar in totaal drie verhalenvertellers zullen aantreden. In Wommels worden in museum It Tsiispakhûs eveneens drie verhalen ten gehore gebracht. Durk Hibma vertelt over wie er onder de verweerde scheve Bidlersstien aan de Slachtedyk begraven liggen. Hij wordt opgevolgd Romke Toering over FC Nostalgia, een nostalgisch blokje om door zijn geliefde geboortedorp Easterlittens, naar het Merkematinee, het dorp van de kleine Littenser verhalen uit zijn jaren die het bepalen. Tot slot neemt Douwe Willemsma het woord over zijn familiebedrijf, schaatsenfabriek Ruiter in Akkrum. Op 17 augustus 1860 overleed Evert Johannes Tigchelaar, de ‘Finneboer’ op de Sint Laurentiuspleats in Kimswerd. Het verhaal over zijn pake, Evert Aukes, die als zeeman met de V.O.C. een reis maakte via Kaap de Goede Hoop naar Oost- Indië in 1749 en zijn latere indrukwekkende zeereizen naar de Baltische kunnen aangehoord worden in de Laurentiuskerk. In de Doopsgezinde gemeente De Lytse Streek zijn verschillende verhalen te horen over Menno Simons, Witmarsum en De Lytse Streek. Slechts 23 mensen wonen er, in dat fascinerende rijtje huizen aan de sluis bij Kornwerderzand. Leven op een plek met een verhalenrijk verleden, maar ook leven op een plek die voor hem als een permanente vakantie voelt. Via het Kazemattenmuseum houdt Popke de Vlugt open huis en vertelt hoe het is om te leven op deze bijzondere plek. Guus Boers, de kleinzoon van kapitein Boers, de bevelhebber op Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940, vertelt aan de hand van en door hem zelf geschreven gedicht over zijn ervaringen tijdens een bezoek aan concentratiekamp Sachsenhausen in Oranienburg. De Blauwhuister belevenissen worden aan de hand van vier verhalen in Kafee de Freonskip in Blauwhuis verteld door dorpsbewoners. Dit gebeurt, in tegenstelling tot op vele andere locaties, 's middags vanaf 16.00 uur al. Op de Merk in Workum staat het verhaal van de Canadese immigrant Thomas Ackermann centraal. Verder worden in Workum nog vier verhalen verteld op het Súd. Vijf vertellers nemen de bezoeker in Museum Hindeloopen mee naar het verleden van Hindeloopen. Riemkje Pitstra is kinderboekenschrijfster en vertelt over ‘het wonder van het museum’. Froukje en Joukje wachten in spanning af op de thuiskomst van hun mannen die vissen op de Zuiderzee. Onderzoeker Fedde de Vreeze vertelt een verhaal over de maritieme geschiedenis. Tot slot vertellen de conservator en directeur over verleden, heden en toekomst van Museum Hindeloopen. De meeste verhalen worden verteld tussen 19.00 en 22.00 uur. De complete en meest actuele lijst staat, samen met de aanvangstijden en exacte locaties op de website www.2018verhalen.nl.