Ouderraad Marne college blij met blokrooster

BOLSWARD - Het Marne college start het nieuwe schooljaar met een nieuw type rooster. Dit rooster leidt ertoe dat alle leerlingen op hetzelfde tijdstip hun lesdag beginnen en eindigen. Ook betekent dit dat de leerlingen geen tussenuren meer hebben. De school besloot te kiezen voor dit zogenaamd blokrooster om het onderwijs, zowel voor leerlingen als docenten, gelijkmatig en eenduidig over de week te kunnen verdelen.

De ouderraad is ingenomen met dit besluit van het Marne college. Femke Boschma, voorzitter van de ouderraad: ,,De overgang van het continurooster op de basisschool naar het blokrooster op het voortgezet onderwijs verloopt hierdoor geleidelijker. Bovendien geeft dit rooster het hele jaar door duidelijkheid over het tijdstip waarop de schooldag eindigt. Dit maakt het plannen van huiswerk, bijbaantjes, sport en muzieklessen na schooltijd eenvoudiger. Voor kinderen die buiten Bolsward wonen is het ook plezierig, zij kunnen nu altijd samen fietsen.” Onderwijsvernieuwingen Het invoeren van een blokrooster vloeit voort uit de onderwijsvernieuwingen die het Marne college de komende jaren gaat doorvoeren. De school richt zich nadrukkelijk op een zekere flexibilisering van het onderwijs, zodat er in het programma meer ruimte is voor maatwerk en projectmatige activiteiten. Het Marne college verwacht dat dit de motivatie en het leerplezier van leerlingen gaat vergroten, omdat ze op die manier zelf meer verantwoordelijkheid gaan krijgen voor hun lesprogramma. De ouderraad van het Marne college juicht deze ontwikkelingen toe. Het Marne college is de eerste school in de regio die met een dergelijk blokrooster gaat werken. Tijdens het Open Huis op 8 februari worden ouders van groep 8 leerlingen geïnformeerd over het nieuwe blokrooster.