Nieuwe dirigent voor het Zuidwesthoek Mannenkoor Koudum

KOUDUM - Het Zuidwesthoek Mannenkoor in Koudum beleefde in 2017 een turbulent jaar. Aan het einde van dat jaar- waarin het 50-jarig jubileum werd gevierd - kwamen, na een lange periode van ziekte, zowel de dirigent - die het koor vele jaren had geleid - als de secretaris en zeer betrokken koorlid, te overlijden.

In deze moeilijke periode kwam binnen eigen gelederen en daarbuiten de gedachte op, dat  het einde van het koor wel eens nabij kon zijn. Dit is niet het geval, want de heer Balt de Vries uit Sneek, die al enkele maanden als dirigent inviel, werd bereid gevonden om de leiding van het koor definitief op zich te nemen. De Vries is een bekende naam in Fryslân als het gaat om muziek. Niet alleen vanwege het feit dat hij organist is, ook door de diverse koren in de provincie waarvan hij dirigent is of die hij begeleidt op het orgel.