Markt voorlopig nog op Nieuwmarkt

BOLSWARD - De weekmarkt verhuist pas eind februari terug naar het Marktplein en de Appelmarkt. Tot die tijd staan de kramen elke donderdag, net zoals afgelopen maanden, op de Nieuwmarkt.

Dit heeft alles te maken met de vertraging aan de herinrichting van de Appelmarkt en het Marktplein. De zittreden die geplaatst worden in het plein, worden pas begin februari geleverd. Daarna duurt het nog zo’n twee weken om deze te plaatsen. De gemeente heeft de planning daarom bijgesteld: het was de bedoeling dat de werkzaamheden medio januari zouden zijn afgerond.

Tot die tijd blijft het hekwerk staan, waardoor er niet genoeg ruimte is om alle kramen onder brengen.