Zwembad Vitaloo krijgt tijd om problemen op te lossen, Bolswarders aan zet

BOLSWARD - Zwembad Vitaloo krijgt voorlopig de tijd om met behulp van vrijwilligers open te blijven. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen Súdwest-Fryslân, exploitant Optisport en Sporthart Bolsward.

Met behulp van laatstgenoemde partij zijn twee bestuursleden gevonden voor de stichting Ons Zwembad, de stichting die strijdt voor behoud van het bad in Bolsward. Het is een positief keerpuntje in de financiële impasse. Dat is echter pas het begin: het bestuur is pas volledig als er vier mensen aangesteld zijn. En dan moeten de afgesproken wekelijkse zestig uren vrijwilligerswerk nog ingevuld worden. Een korte voorgeschiedenis: het zwembad heeft al jaren moeite om de financiën rond te krijgen. In overleg met Súdwest-Fryslân en Optisport is besloten dat Vitaloo jaarlijks 100.000 euro moet besparen en dit gat op moet vullen met vrijwilligerswerk. Van de uitvoering komt tot dusver echter weinig terecht en Optisport betaalt jaarlijks de salarissen van het personeel dat zij daarom in moet huren. Gevolg: er ontstaat een onhoudbare situatie. De gemeente en Optisport zijn in 2016 een contract voor vijf jaar overeengekomen. Dat wordt verlengd met nog eens een half decennium als geen van de partijen dit opzegt, maar het college is geen voorstander om de afspraak in de huidige vorm -er gaat jaarlijks een forse subsidie naar het zwembad en de gemeente betaalt een verplichte compensatievergoeding- te verlengen. Met de voorzichtige eerste stappen naar een nieuw bestuur lijkt er een begin gemaakt met de uitvoering van de afspraken die al enkele jaren geleden gemaakt zijn. Operationeel manager Maarten Frazer is dan ook optimistisch gestemd over de conversaties met eerder genoemde partijen. ,,We hebben een goed gesprek gehad over hoe we nu verder willen. Ik heb er een goed gevoel bij, maar we hebben wel tijd nodig.” Hij erkent dat de bal nu deels bij de Bolswarder gemeenschap ligt: ,,Als we het zwembad willen behouden, zullen we daar met zijn allen voor moeten vechten.” Sporthart Bolsward fungeerde in dit geheel als de katalysator die het graag wil zijn om dergelijke processen op gang te helpen. Eind vorig jaar riep toenmalig wethouder Durk Stoker de hulp van de stichting in. ,,We hebben ons afgevraagd: kan dit er nog bij? Maar het is toch een belangrijk onderdeel van ons plan. Toen zijn we begonnen met de gesprekken”, vertelt Sjoerd IJdema namens Sporthart. ,,We willen eerst het bestuur compleet hebben voordat we beginnen. Dat is nu voor de helft ingevuld, maar we zoeken bijvoorbeeld nog een voorzitter.”