Bolsward centraal bij openingfeest 11Fountains

Bolsward - De precieze invulling van het programma is nog niet bekend, maar Bolsward vervult een belangrijke rol bij de opening van het 11Fountainsproject op 18 mei.

Het Broereplein, waar de Vleermuisfontein van de Belgische kunstenaar Johan Creten komt, speelt een centrale rol bij de festiviteiten. ,,Maar het openingsfeest is in alle elf steden”, benadrukt woordvoerder Marco van der Meer. 

Herinrichting Broereplein

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt het Broereplein in zijn geheel opnieuw ingericht. Het plan is daarbij verdeeld in twee fasen. Fase 1 is noodzakelijk om de fontein in te passen -daarbij wordt een soort plateau voor de Broerekerk gecreeerd en verhuizen de bestaande parkeerplaatsen naar het grasveldje naast de kerk- fase 2 richt zich op de aansluiting van de rest van het plein bij de nieuwe situatie. Dat kost nog eens 150.000 euro. Dit bedrag komt uit de reserves van de Ontwikkelagenda Bolsward. Op 13 februari staat het stuk op de agenda van de commissievergadering. 

Aanloop
In aanloop naar de officiële opening maakt het historische zeilschip de Tromp de komende maanden een reis door Friesland onder de naam ‘De Tocht’. Aan boord een unieke expositie die het verhaal achter het project vertelt. Bezoekers vinden op het schip verder de maquettes van de elf ontwerpen, beeldmateriaal van het maakproces en boeken over ander werk van de kunstenaars. 

De Tromp ligt tussen 26 maart en 1 april in Bolsward. Hieronder een lijst met de verschillende ligplaatsen en data:
•    12 - 18 februari             Sneek
•    19 - 25 februari             IJlst
•    26 februari - 4 maart     Sloten
•    5 - 11 maart                  Stavoren
•    12 - 18 maart                Hindeloopen
•    19 - 25 maart                Workum
•    26 maart - 1 april          Bolsward
•    2 - 8 april                      Harlingen
•    9 - 15 april                    Franeker
•    16 - 22 april                  Dokkum
•    23 - 29 april                  Leeuwarden