Waar staan straks de brievenbussen in Súdwest-Fryslân? (+kaart)

Bolsward - PostNL past in februari in gemeente Súdwest-Fryslân het netwerk van brievenbussen aan.

Bekijk via deze link een interactieve kaart met de locaties waar vanaf begin maart de post afgegeven kan worden.

Kaart met brievenbussen.

Reden verandering
De reden voor de aanpassing is dat in Nederland steeds minder post verstuurd wordt. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijdert of verplaatst PostNL naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet  voorschrijft en ook met mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Bij het bepalen van de locaties houden wij rekening met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.

Veranderingen
Vanaf 17 februari 2018 voert PostNL de eerste veranderingen in het netwerk van brievenbussen in Friesland door. In de gemeente Súdwest-Fryslân blijven 88 brievenbussen, verdwijnen 19 brievenbussen en komen er 4 nieuwe brievenbussen bij. De aanpassingen zijn begin maart 2018 gerealiseerd.

In Bolsward verdwijnen de oranje bussen aan de Nanne Reijnstraat, Bauke de Vriesstraat, Dr. Joost Halbertsmastraat, Bargefenne en Friezenburg. Daar staat de komst van een brievenbus bij de Poiesz -op het Peter van Thaborplein- tegenover.