Is Sporthart Bolsward terug bij af? Complexe puzzel blijkt moeilijk te leggen

Schuiven, puzzelen en brainstormen: aan het einde van de inspiratie-avond van Sporthart Bolsward kunnen de bezoekers -zo’n zeventig- zelf aan de slag met de eerder gepresenteerde houtskoolschets voor een nieuw, toekomstbestendig sportcomplex.

Daarbij wordt de bestaande variant door velen aangepast. Het stadsstrand zou, als het er komt, immers prima samen kunnen met de beachvolleyballers. En een tribune met kantine tussen twee velden in, dat lijkt ook niet zo’n gek idee.

Toch heerst bij sommigen ook de gedachte dat het Sporthart -nu 4,5 jaar in bedrijf- weer min of meer terug bij af is. Want die veelgenoemde houtskoolschets werd eind 2016 al gepresenteerd en plannen voor het gewenste nieuwe kleedcomplex met kantine en vergaderruimte zitten voorlopig in de ijskast. Belangrijkste resultaten die de stichting wel geboekt heeft: de betrokken partijen met elkaar in contact brengen. Weten wie waar zit en wat doet zodat voor de lange termijn samen goede beslissingen kunnen worden genomen.

Voor SC Bolsward is enige haast echter geboden. Met meer dan duizend leden is de voetbalvereniging verreweg de grootste gebruiker van het sportcomplex. De slechte staat van het hoofdveld, het gebrek aan een tweede kunstgrasveld en de verouderde kantines (de voormalige onderkomens van Bolswardia en RES), noopt de vereniging tot actie. ,,Ik heb het mijn leden beloofd: nog dit jaar hakken we knopen door”, vertelt voorzitter Arno Wip. Hij is zeker bereid om mee te werken aan het idee om gezamenlijk een nieuw sportcomplex te realiseren, maar de nood is bij het voetbal vele malen hoger dan bij kleinere verenigingen als het LAB, Schaatstraining Bolsward en de beachvolleyballers. ,,Dromen mag, maar je moet ook naar de realiteit kijken”, wijst hij op de houtskoolschets en de gebreken die deze volgens hem bezitten. ,,Nu is het moment om uit die droom te stappen. Wij zouden graag zien dat het plan verder ontwikkeld wordt op basis van de urgentie bij ons. We willen het samen doen, maar het moet wel in de eerste termijn leiden tot verbetering van onze voorzieningen.” Hij gaat zelfs zo ver dat hij zijn voorzitterschap aan de ontwikkelingen verbindt. ,,Als het mij niet lukt om de stappen te zetten, dan moet iemand anders het doen.” 

Sjoerd IJdema blijft namens Sporthart wijzen op de samenwerking tussen alle betrokken partijen: ,, De schets is niet van Sporthart, maar gemaakt door input van diverse verenigingen. Het is dus een gezamenlijk product waar ook de input bij zat van SC Bolsward. Daarbij lag het eigenaarschap altijd bij de verenigingen en hebben wij alleen het proces gefaciliteerd. Geen enkele vereniging is kapitaalkrachtig genoeg om zelfstandig nieuwe faciliteiten te bouwen.”

Wip spreekt zijn wens uit over de te nemen vervolgstappen: ,,Ik hoop dat Sporthart heel snel komt met een uitnodiging om, samen met de gemeente, en op basis van de wensen van SC Bolsward een stap te zetten en een tijdspad te maken.”