Postcode Loterij schenkt vijf miljoen voor vismigratierivier in Afsluitdijk

Harlingen - Gaston van de Nationale Postcode Loterij overhandigde vandaag op het kantoor van de Waddenvereniging een cheque van € 5.114.000 voor de laatste kilometer van de vismigratierivier. Hiermee kan deze wereldwijd unieke migratievoorziening voor trekvissen door de Afsluitdijk in de meest optimale vorm worden aangelegd.

Een totaal verraste Wouter van der Heij, die als marien bioloog bij de Waddenvereniging vanaf het begin betrokken is bij de vismigratierivier: ,,Ongelofelijk en fantastisch! In 2013 was het de Nationale Postcode Loterij die met een eerste grote donatie het hele plan wist aan te jagen. Nu, vier jaar later leveren ze het sluitstuk van het ontwerp."

Vrije doorgang voor vissen

Met de bijdrage kan één kilometer aan de vismigratierivier wordt toegevoegd. Twee extra slingers in het ontwerp van de rivier creëren ideale omstandigheden voor de passerende vissen. De opening in de Afsluitdijk kan dan vierentwintig uur per dag open staan, zodat het getij rustig in de rivier kan doorwerken zonder dat het zoute water het zoete IJsselmeer bereikt. Dit definitieve ontwerp bootst de estuariumfunctie van de voormalige Zuiderzee na en levert de meest optimale doorgang voor honderden miljoenen trekvissen. Goed nieuws voor al die soorten vis die voor hun levenscyclus en voortbestaan afhankelijk zijn van zout en zoet water.

In onderstaande video wordt het principe van de vismigratierivier uitgelegd. 

‘Eco-attractie’ van formaat

Een bescheiden deel van de bijdrage is bestemd voor de ontvangst en voorlichting van bezoekers. Hiermee wordt de Afsluitdijk met de vismigratierivier zowel een ecologische als toeristische trekpleister. In de uitvoering werkt de Waddenvereniging nauw samen met de toekomstige beheerder van de Vismigratierivier, It Fryske Gea en het Afsluitdijk Wadden Center dat eind maart zijn deuren opent. 

De maximale kosten voor de vismigratierivier in meest optimale vorm en uitvoering bedragen € 55 miljoen. Eind 2018 wordt gestart met de aanleg.