Marne college haakt aan bij LF2018-karavaan (en kijkt verder)

BOLSWARD - In het culturele jaar 2018 organiseert het Marne college een aantal bijzondere en kunstzinnige projecten.

Zo komen in maart Johan Creten, ontwerper van de Vleermuisfontein, en Joop Mulder naar de middelbare school. Mulder, oud-Bolswarder, organiseert onder de LF2018-vlag het kunstproject Sense of Place. Beide heren komen een lezing geven in een soort ‘College Tour-setting’, waarbij de leerlingen vragen kunnen stellen. Het Marne college wil zich graag profileren als een school waar cultuur hoog in het vaandel staat. En dit jaar leent zich daar uitstekend voor, zo vinden Nynke Terra en Betty Okkema. Zij zitten in de werkgroep die de school vormde om aan te haken bij het provinciale cultuurfeest.

Daarbij worden dwarsverbanden gelegd die meerdere vakken met elkaar verbinden. ,,We willen schoolbrede activiteiten organiseren”, vertelt Terra. ,,Van klas één tot zes en voor ieder niveau, zodat iedereen in aanraking komt met kunst en cultuur.” Zo gaan wiskundestudenten naar de expositie van M.C. Escher in het Fries Museum en bezoeken leerlingen met geschiedenis in hun pakket een tentoonstelling over oud-politicus Pieter Jelles Troelstra. ,,We hadden al een heel gedegen cultuuraanbod, maar dat trekken we nu wat breder”, gaat Terra verder.

Het project waar de school zich eerst op stort, is het DNALWD2018. ‘Jouw buisje, jouw verhaal’, is de slogan daarvan. Het is de bedoeling dat alle eersteklassers hun associatie met Leeuwarden of Friesland in een buisje stoppen. Die buisjes -driehonderd in totaal- worden in een raamwerk geplaatst in het Stadskantoor. Later vertalen Marne-leerlingen dit naar Bolsward.

De ijver en bereidheid van de middelbare school viel ook Keunstwurk op. De adviesorganisatie voor cultuuronderwijs richt zich daarbij niet alleen op dit jaar, maar kijkt ook vooruit, naar de zogenaamde legacy van LF2018. In het kader daarvan is het project De Karavaan opgestart. ‘2018 als aanleiding en startpunt om vakoverstijgend kunst- en cultuuronderwijs samen duurzaam te ontwikkelen in het voortgezet onderwijs’, zo valt op hun website te lezen. Projectleider voor het voortgezet onderwijs is Emiel Copini. ,,We willen de scholen en de aanbieders samenbrengen. Op het vakoverstijgende gebied is nog een stap te maken, maar de bereidheid is er. Het Marne college is één van de scholen waarmee we de diepte in kunnen.”

Ook het culturele aanbod van dit jaar kan op complimenten rekenen: ,,Zij halen een stuk of acht grote projecten naar de school en hebben ook deels hun eigen aanbod. Die inbedding en verbinding zijn belangrijk. Zo kun je 2018 gebruiken om iets in gang te zetten en een duurzame verandering aan te gaan. Wanneer aanbieders en docenten samen onderwijs gaan ontwikkelen, waarbij ze elkaars expertise zien en benutten, dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan.”