Column | Goede buur of verre vriend

Het Broereplein zoals we dat nu nog kennen heeft zijn langste tijd gehad. De komende weken gaat het plein flink op de schop.

Niet omdat de Bolswarders dat graag willen, maar vanwege de ons door buurgemeente Leeuwarden opgedrongen vleermuisfontein. Het open plein biedt nu nog fraai zicht op onze monumentale Broerekerk. Op normale dagen kan het winkelend publiek er parkeren en op hoogtijdagen en andere momenten is het een fijn plein voor activiteiten.

Aan al die voordelen komt een einde. Vanwege de fontein, die zelfs door kenners al als angstaanjagend is bestempeld, komt er voor de kerk een plateau. Daar komt de vleermuis op te staan. Dat kost parkeerplaatsen, maar daar offert de gemeente dan weer een stukje gras aan de zijkant van de kerk voor op. Het zicht op de kerk wordt uiteindelijk blijvend ontsierd door het beeld, maar daar heeft niemand buiten Bolsward kennelijk een boodschap aan. Na de aanleg van het plateau pompt de gemeente nog eens 150.000 euro in het plein dat vervolgens ook verder zal moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Het plein staat immers centraal bij de festiviteiten in mei als in alle elf steden de fonteinen worden onthuld. Dan moet het er natuurlijk wel piekfijn bij liggen. En daarna? Dan zitten wij voorgoed opgescheept met een fontein die we eigenlijk niet willen en met een plein dat ons plein niet meer is.

Met dank aan de goedbedoelende buur Leeuwarden, maar soms heb je meer aan een verre vriend.

Max van den Broek.