Bibliotheek Workum vijf dagen per week open

Workum - Vanaf 5 maart kunnen bezoekers vijf dagen per week naar de bibliotheek in Workum. Dat is een flink verschil met de huidige situatie, nu is de bieb drie dagen per week open. Wel komt met de verandering een eind aan de openstelling op de vrijdagavond.

Meer toegankelijkheid, daar was behoefte aan. Met die achterliggende gedachte is de bibliotheek in mei 2016 verhuisd naar Kultuerhús Klameare, midden in de stad. Bijkomend voordeel is dat er zo ook meer kruisbestuiving ontstaat met andere culturele en maatschappelijke instellingen.

De ambitie om langer open te zijn bestond al een poos. Met het aanpassen van de openingstijden per 5 maart wordt de volgende stap gezet in het toegankelijker maken van de bibliotheek. Bibliotheek Workum is vanaf 5 maart van dinsdag tot en met vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur.