Werkzaamheden Broereplein starten volgende week

Bolsward - De werkzaamheden aan het Broereplein, noodzakelijk om de Vleermuisfontein van Johan Creten te installeren, starten maandag.

Aannemer Faber uit Workum is verantwoordelijk voor de klus. Zij beginnen met het aanleggen van de nieuwe parkeerplaatsen op de groenstrook aan de zijkant van de Broerekerk. 

De plaatsen voor de kerk verdwijnen namelijk. Hier komt een soort plateau, waarop ook de fontein van de Belgische kunstenaar geplaatst wordt. De vleermuis, gemaakt in het kader van het 11Foutains-project, zal begin april in Bolsward aankomen.

Het is nog onzeker of het gehele plein wordt aangepakt of dat alleen de 'fontein-gerelateerde' werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Het college van burgemeester en wethouders pleitte in de commissievergadering van medio februari voor een totaalaanpak, maar hierover beslist de gemeenteraad volgende week. De zogenaamde fase 2 richt zich op de aansluiting van de rest van het plein bij de nieuwe situatie. Dat kost nog eens 150.000 euro. Dit bedrag moet uit de reserves van de Ontwikkelagenda Bolsward komen.

Het openingsfeest van het 11Fountains-project is op 18 mei. Dan moeten alle werkzaamheden af zijn. Bolsward speelt een centrale rol bij de opening.