Fryske Krite komt met klucht ‘Pake is net te beteljen’

BOLSWARD - Na het succes van de jeugduitvoering in november 2017, komt de Fryske Krite Boalsert in het voorjaar op zaterdag 10 en 17 maart weer met twee uitvoeringen in Ons Gebouw aan het Broereplein te Bolsward.

Opgevoerd wordt deze keer de klucht ‘Pake is net te beteljen’. Een klucht in drie bedrijven en geschreven door Erich Koch. De Friese overzetting is van Geert Hager. De aanvang is op beide avonden om 20.00 uur.

Het stuk gaat over een huwelijksoplichter, die zijn intrek heeft genomen in Pension Wytsma. Pensionhoudster Gryt en haar vriendin Hillie vallen voor zijn charmes, mede doordat hun mannen niet de meest attente personen zijn. Hierdoor ontstaan er komische taferelen. De mannen komen verkleed terug, zonder dat de vrouwen dat in de gaten hebben. De moeite waard dus om een avondje hiervoor te reserveren.

In de pauze en na afloop is er muziek van troubadour Murk Aukema, dus kunnen de voetjes ook nog even van de vloer. Tijdens de pauze houden vindt een verloting plaats met vele mooie prijzen, die na afloop worden uitgereikt.

De voorverkoop is op vrijdag 9 maart van 19.00 tot 20.00 uur in Ons Gebouw aan het Broereplein. Leden van de Fryske Krite betalen slechts 5 euro en niet-leden betalen 12,50 euro.

Ook via internet kunnen kaartjes gekocht worden: info@fryskekriteboalsert.nl