Open Wûnseradiel toernooi wederom groot succes

LOLLUM Voor de 47e keer werd van maandag 19 februari tot en met zaterdag 3 maart het Wûnseradiel biljartkampioenschap georganiseerd.

De organisatie was ook dit jaar in handen van BV Lollum-Waaksens en werd gehouden in dorpshuis de Nije Haven te Lollum.

Er waren 150 deelnemers, verdeeld over 8 verschillende klassen. Het aantal te maken caramboles varieerde van 20 tot 140.

Op vrijdagavond werden de finales van de verliezersronde gespeeld. Op zaterdag kwam de winnaars ronde aan bod. De winnaars, v.l.n.r. op bovenstaande foto. A. Jongsma, 7e klas; H. Folkerts 6e klas; J. Postma 5e klas; L. Koster 4e klas; D. Huitema 3e klas; P. Eisma 2e klas; D. Ykema 1 klas; D. Klompmaker Hoofdklasse.