Werkzaamheden aan Broereplein vertraagd

Bolsward - De werkzaamheden aan het Broereplein, noodzakelijk om de Vleermuisfontein te installeren, zouden aanvankelijk deze week gestart zijn. Er is echter een voorlopige voorziening aangevraagd, waardoor de zaak eerst door de rechter behandeld moet worden. Dat gebeurt morgen (donderdag), de uitslag volgt in de loop van volgende week. Voor die tijd gaat de schop niet in de grond.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan als er een bezwaarprocedure loopt en als er sprake is van een spoedeisende situatie. Beide punten kloppen. Laatstgenoemde zeker: Het openingsfeest van het 11Fountains-project is op 18 mei. Dan moeten alle werkzaamheden af zijn. Bolsward speelt een centrale rol bij de opening.

Daarnaast beslist de gemeenteraad morgenavond of het hele plein aangepakt wordt of dat alleen de 'fontein-gerelateerde' werkzaamheden -kosten: 100.000 euro- worden uitgevoerd. En dan nog is het afwachten wat de rechter beslist.