COLUMN | Niet doen

De gemeente Súdwest-Fryslân mag van de provincie de komende jaren zo’n 1500 huizen bouwen. Daarvan zal 80 procent verdeeld worden over Bolsward en Sneek, schat de gemeente in. Een mooi vooruitzicht, maar waar is in Bolsward nog plek voor nieuwe woningen? Toevallig, of misschien ook weer niet, is er recent op de bijeenkomst over de ontwikkeling van het Sporthart in Bolsward door iemand het plan gelanceerd om sportpark Het Bolwerk maar op te heffen en een nieuw sportcomplex te bouwen op het terrein waar nu het voormalige gebouw van woningstichting Elkien staat. Dan komt de relatief dure sportgrond midden in de stad vrij en dan kunnen daar fijn (dure) huizen worden neergezet.

Kortom, als je in geldtermen denkt, een mooie win-winsituatie. Maar als je gewoon van Bolsward houdt, iets minder geldbelust bent en juist het bijzondere karakter van de stad wilt bewaren, is het natuurlijk een volkomen onzinnig plan.

Niet doen dus. Niet eens over nadenken. De kracht van ons sportcomplex is juist dat het zo mooi als een groene long door de stad meandert. Dat het voor iedereen goed bereikbaar is op de fiets en dat de jeugd geen drukke en gevaarlijke rondwegen hoeft over te steken om hun sport te kunnen beoefenen.

Buitenstaanders roemen de compactheid van onze stad inclusief alle voorzieningen die zo mooi in het stadshart gelegen zijn. Dat maakt dat Bolsward Bolsward is en dat moeten zo blijven. Voor nieuwbouw is vast nog wel een andere mooie plek te vinden.