Raad stemt in met volledige herinrichting Broereplein Bolsward

BOLSWARD - De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft donderdagavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met het plan om het Broereplein in zijn geheel te herinrichten. 34 leden stemden voor, één raadslid was tegen.

Het college van burgemeester en wethouders pleitte al in de commissievergadering van 13 februari om het hele plein aan te pakken, nu door de komst van de Vleermuisfontein de nodige aanpassingen gedaan moeten worden. Daarin kon de raad zich goed vinden. Alleen Klaas Jan Semplonius stemde tegen.

Voor de rest van de raadsleden gold de algemene consensus: als de schop toch in de grond gaat, pak het dan gelijk goed aan.

De komst van de fontein staat al langer vast, dus dat was geen punt van discussie. Wel is het nog de vraag of de zogenaamde fase 2 -de aanpak van de rest van het plein- doorgaat. Hiertegen is door een bewoner uit Bolsward een voorlopige voorziening aangevraagd. Daarover heeft de vergunningenrechter zich vandaag gebogen. Wethouder Stella van Gent liet weten ,,in de loop van volgende week een uitspraak te verwachten”.

Zij voorziet dan ook geen problemen om de werkzaamheden voor het openingsfeest op 18 mei afgerond te hebben. ,,Met die fontein halen we het sowieso. Over de rest van het plein ben ik goed geluimd. Op deze manier hoeven we het niet twee keer overhoop te halen”. Die gedachtegang kon rekenen op steun van bijna de voltallige gemeenteraad.

Ook beloofde de wethouder met alle bewoners die een bezwaarschrift hebben ingediend -acht in totaal- in gesprek te gaan.

De totale kosten voor de herinrichting van het Broereplein komen daarmee op een kwart miljoen euro: 100.000 voor de plaatsing van de fontein en de daarbij horende maatregelen, 150.000 voor het overige gedeelte.