College Súdwest wil af van zwembad Vitaloo in Bolsward

Bolsward - Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân wil zwembad Vitaloo afstoten. Door een aanhoudend gat in de begroting van de exploitant Optisport BV is de gemeente jaarlijks genoodzaakt een compensatieregeling te betalen. Ook de dalende bezoekersaantallen spelen mee in het besluit.

Het behoud van het zwembad is al jaren een discussiepunt. In 2012 is besloten tot een bezuiniging van 370.000,- euro op zwembaden. Door Vitaloo af te stoten, zoals voorgesteld in 2011, zou hier voor negentig procent aan voldaan worden.

Er kwam echter tegengeluid en politiek werd meerdere keren de wens uitgesproken om het zwembad te behouden. Alternatieven werden bekeken en zo werd in 2013 de Stichting Ons Zwembad opgericht. Door inzet van deze stichting zou, met behulp van vrijwilligerswerk, gezorgd moeten worden voor een structurele bezuiniging op de exploitatiekosten. Na een haalbaarheidsonderzoek, voorzien van voor- en nadelen, is door de gemeenteraad op 19 februari 2015 besloten het zwembad open te houden. De jaarlijkse subsidie van de gemeente zou 150.000 euro bedragen, wat een structurele bezuiniging inhield van ruim 93.000 euro. Dat laatste bedrag zou bespaard worden door de inzet van vrijwilligers.

Van de uitvoering daarvan is vooralsnog vrijwel niks terecht gekomen. Sporthart Bolsward is druk bezig een nieuw bestuur voor de stichting Ons Zwembad te zoeken -het enige nog overgebleven lid hiervan vertrok eind 2017- maar verwacht niet voor de zomer op volle sterkte te zijn. Dat houdt in dat Optisport in het najaar opnieuw naar de gemeente moet voor een compensatievergoeding. Immers: zij moeten extra personeel blijven inzetten om de boel op een veilige en verantwoorde manier draaiende te houden.

Ook de dalende bezoekersaantallen bieden wat dat betreft geen hoop. In 2012 kwamen nog ruim 62.000 mensen naar Vitaloo, vorig jaar waren dat er nog geen 40.000. Daarom vraagt het college zich af hoe groot het draagvlak van het zwembad eigenlijk is. Ook noemt het de concurrentie van zwembaden in Workum en Sneek. ‘Er is gewoonweg teveel zwemwater in het gebied’.

De gemeenteraad stemt in de raadsvergadering van 5 april over het voorstel. Voor het einde van dit jaar moet het contract met Optisport worden opgezegd, anders wordt het met een periode van vijf jaar verlengd. Als de raad instemt met het voorstel van het college, gaat het zwembad per 1 januari 2021 van de hand. Mogelijkheden zijn om het te verkopen of definitief te sluiten.