Karateka Gjalt Ferkranus uit Burgwerd behaalt goud tijdens Kyokushin matchmaking

SNEEK Karateka Gjalt Ferkranus uit Burgwerd behaalde zaterdag tijdens de clubkampioenschappen Kyokushin Karate van Sportclub F en F The Inner Way de eerste plaats op het onderdeel Kumite (sparring red.) in een matchmaking partij tegen Sneeker Wiebren Santema.

Aan de clubkampioenschappen namen - verdeeld over verschillende categorieën en onderdelen - ruim veertig karateka's deel van F en F Kyokushin dojo's uit onder andere Franeker, Joure, Heerenveen, Harlingen, Wolvega, Bolsward, Sneek en Leeuwarden.