Varende voorstelling ZoutWest krijgt vorm

KOUDUM Het woord ‘Mienskip’ wordt vaak gebruikt als het gaat om culturele evenementen onder de vlag van Leeuwarden-Fryslân 2018. Voor het project ZoutWest lijkt dit echter meer dan terecht. Het varende muziektheater wordt gespeeld voor, door en met inwoners uit de regio.

Het is een beetje een rommelige avond in De Klink in Koudum, als onlangs een divers gezelschap samenkomt. Wat zij gemeen hebben: allen zijn zij op enige manier betrokken bij het project. Artistiek leider Pieter Stellingwerf doet zijn woordje, ondertussen schenkt de gastvrouw koffie of thee in. En zo nu en dan komt er nog eens iemand binnenlopen. ,,Maar ik houd wel van een beetje rommelig", verklapt Stellingwerf.

Hij spreekt de zaal toe over de vorderingen rondom ZoutWest, het varende muziektheater dat tussen 14 juni en 7 juli elf voorstellingen op elf verschillende locaties in de Zuidwesthoek geeft.

Onder de aanwezigen afgevaardigden van de verschillende commissies die elke speelplaats heeft opgericht. Zij zijn in hun dorp of stad verantwoordelijk voor de logistiek en andere praktische zaken. Sommigen zijn bekend met het verhaal, anderen nog helemaal niet. Het is tevens een kennismaking met de hoofdrolspelers, afkomstig van Teatergroep Sult.

Stil wordt het als Alie Ludema een nummer uit de voorstelling begint te zingen. Zij wordt muzikaal begeleid door Kees van der Meer, die de muziek voor het verhaal verzorgt.

Even later is het de beurt aan de acteurs om door middel van een korte scene alvast een indruk te geven van het stuk. Het gelach vanuit de zaal verraadt de geestige ondertoon van de voorstelling.

In het verhaal nemen de vijf acteurs het publiek aan de hand van humoristische verhalen mee in een stukje geschiedenis over het ontstaan van Súdwest-Fryslân, het IJsselmeer en de grote gevolgen voor vissersplaatsen. Boer Germ, één van de centrale personen, heeft andere problemen, namelijk op het gebied van de liefde. Na wat hulp van een brugwachter, koppelaarster en een oude vrijster ziet hij in de verte de vrouw van zijn dromen in een bootje voorbij varen. Dan komt hij voor een grote keuze te staan. Kiest hij voor land of kiest hij voor water?

Stellingwerf vertelt over de dubbele lading van het stuk: ,,Aan het einde van de voorstelling heb je een stukje geleerd over de geschiedenis, maar heb je ook een leuke avond gehad. Het is echt een familievoorstelling."

De nadruk ligt momenteel vol op de uitvoerende fase, maar daar gaat een hele voorgeschiedenis aan vooraf. Tien kleine culturele centra uit de Zuidwesthoek staken zo’n twee jaar geleden de hoofden bij elkaar. Ze zochten naar iets om aan te haken bij LF2018. Iets typisch voor de regio. Iets ,,heel dicht op de Mienkskip". Ze bundelden de krachten en kwamen uit bij het ‘varende lokaasjetheater’ zoals de omschrijving op de website luidt. Als overkoepelende stichting werd ‘Stichting een brug slaan voor culturele activiteiten in Súdwest-Fryslân’ in het leven geroepen.

Hille Faber, voorzitter van die stichting, licht toe: ,,De achterliggende gedachte is dat water ons met elkaar verbindt. In het begin van de vorige eeuw gingen mensen vanuit dorpen en steden allemaal per schip naar de markt in Sneek. Al onze locaties zijn dan ook via het water bereikbaar." Want zo is het: van medio juni tot en met de eerste week van juli geeft het varende muziektheater elf voorstellingen, niet geheel toevallig in de plaatsen van de tien deelnemende cultuurgroepen. Sneek maakt het elftal vol. ,,Dit moet de grote finale worden", gaat Faber verder. ,,Daar is het de bedoeling dat iedereen meedoet."

,,Iedereen is vanaf het begin laaiend enthousiast", vertelt Geertje Faber, de vrouw van de voorzitter en eveneens bestuurslid van de stichting. ,,Het heeft een heel stimulerende werking", vult haar man aan.

Dat het project ook op provinciaal niveau gewaardeerd wordt, blijkt uit de extra toekenning van 2018 euro uit het Iepen Mienskipsfûns. Via dit fonds stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. De zoektocht naar sponsoren en geldschieters is goed verlopen. Nu zijn ze druk bezig om te zorgen dat in elke plaats voldoende koorleden, muzikanten en participanten aanwezig zijn. In sommige plaatsen is de puzzel al gelegd, op andere plekken ontbreken nog een paar stukjes.

Want naast de vijf vaste spelers, is ruimte voor jeugdige acteurs uit de verschillende plaatsen die mee willen spelen. ,,Op die manier willen we zorgen voor de legacy", legt Geertje, gebruikmakend van een andere veelgehoorde term, uit. ,,We willen de jeugd tot zestien, zeventien jaar in aanraking laten komen met toneel". Ook muzikanten en zangers kunnen zich opgeven om mee te draaien in het begeleidingskoor.

Artistiek leider Stellingwerf is positief over de vorderingen: ,,Het begint te lopen, we liggen aardig op schema. Het wordt bijzonder", zo voorspelt hij.

Opgave of meer informatie is te verkrijgen via Geertje Faber: 06-36336782 of via eenbrugslaan.nl. Kaarten zijn sinds vorige week verkrijgbaar via teatergroepsult.nl.