Zonnecollectief op het schiphuis van Watersportvereniging

BOLSWARD - De Boalserter Enerzjy Koöperaazje (DEBo) plaatst 204 zonnepanelen in een postcoderoosproject op het schiphuis van de Bolswarder Watersport Vereniging. Op deze manier is het mogelijk een bijdrage te leveren aan duurzame opwekking van energie door het collectief leggen van panelen op een ander dak. Dankzij de nieuwe provinciale subsidie: ‘Asbest er af, panelen er op’ lukte het om het financiële plaatje rond te krijgen. Iedereen in Bolsward en omstreken kan participeren en profiteren. Het project is bijvoorbeeld zeer geschikt voor Bolswarders die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Deelnemers krijgen gegarandeerd 15 jaar lang hun energiebelasting terug en kunnen gebruik maken van milieuvriendelijke zonne-energie zonder zelf de panelen te plaatsen.

Deze regeling is op dit moment aantrekkelijker omdat de salderingsregeling -de regeling waarbij het teveel aan energie uit zonnepanelen wordt teruggeleverd aan het stroomnet en verrekend wordt met de eigenaar van de panelen- maar gegarandeerd wordt tot 2020. Het risico dat de investering hiermee terug verdiend wordt is dus erg onzeker. Met het postcoderoos project krijgt de deelnemer 15 jaar lang de energiebelasting teruggestort op zijn rekening, van de stroom die de panelen hebben opgewekt.

Op dinsdag 27 maart om 20.00 uur wordt in de Wijnberg te Bolsward nader uitleg gegeven aan ieder die hier belangstelling voor heeft. Informatie en invulformulier is ook te vinden op www.debo.frl.